• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/24 ساعت 11:06

    #آمار عجیب از لحظه ثبت #رکورد تاریخی مصرف #برق در ایران/در لحظه ثبت رکورد پیک مصرف برق در سال جاری، بالغ بر ۸۰۰۰ مگاوات کسری در تأمین برق داشتیم که از این ۸۰۰۰ مگاوات، حدود ۲۰۰۰ مگاوات با واردات برق،خودتأمین‌ها، مولدهای کوچک و تزریق برق نیروگاههای بخش صنعت به شبکه سراسری تأمین شد