• اشکان خسروپور   kh_ashkan@

    1397/06/23 ساعت 18:41

    در بخش هایی از پاریس هم چینی‌ها اسکناس ۵۰۰ یورویی را به قیمت بالاتر می‌خرند،‌محض پولشویی و اقدامات مشابه