• عباس طهماسب زاده   ATahmasebizadeh@

    1397/06/23 ساعت 00:09

    عشق خیس شدن دو دل‌دار زیر باران نیست عشق این است که من چتری بر روی دل‌دار بگیرم و او نبیند #شهلا_جاهد پ ن:ساعت۸۶ بایه سری ازخبرنگارا به همراه جمشیدی سخنگوی وقت قوه‌قضاییه رفتیم زندان اوین بازدید. توبند نسوان یه خانمی ریزی بودکه همش میدویید.اون روز دندونشو کشیده بود و درد داشت