• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/23 ساعت 19:43

    #سعید_کنگرانی درگذشت/سعید کنگرانی ظهر امروز در سن۶۴سالگی ظهر به دلیل #ایست_قلبی دربیمارستان فیروزگر ازدنیا رفت/این بازیگر بیشتر بافیلم‌های«رضا موتوری»،«خواب نامه رحمان سرایدار»، «دایره مینا»،«درامتداد شب»،«دایی جان ناپلئون»،«پرواز درقفس»،«فصل خون»،«گرداب»و …از جمله فیلم‌هایش است