• ایران ‌ورزشی   IranVarzeshi@

    1397/06/23 ساعت 18:07

    #مجید_غلام_نژاد عضو تیم شهرداری بندرعباس بود. گویا آنجا در یکی از مسابقات مشکل قلبی پیدا کرده بود و به توصیه پزشکان فوتبال را تقریبا کنار گذاشته بود. طبق شنیده‌ها امروز در حالی که مشغول شنا در استخر بوده دچار ایست قلبی شد. او به همراه همسر و فرزندش در بندرعباس اقامت داشتند.