• از صبح تا الان خبرها رو چک میکنم همه کانال‌ها این عکس وزیر اطلاعات که روی زمین نشسته و داره صبحونه میخوره رو پخش کردن اخه یعنی چی ؟خب روی زمین نشسته داره غذا میخوره خیلی جای کار داره و یا جای بحث یا موضوع دیگه‌ای ؟؟