• مصطفی انتظاری   mstfentezari@

    1397/06/23 ساعت 18:23

    اینکه ممکنه درباره برخی مسائل داخلی اختلاف نظر وجودداشته باشه،یه چیزه، اینکه معاون رئیس‌جمهور درگفتگوبا آسوشیتدپرس ازدستگیری‌های خودسرانه و ماجرای اتهامات جاسوسی انتقاد کنه یه چیز دیگه است که حتما بااصول اولیه دیپلماسی عمومی درتضاده.کاش مسئولان ما کمی،فقط کمی آموزش رسانه میدیدن.