• فرانک آرتا   FaranakArta@

    1397/06/23 ساعت 19:17

    هر دم از باغ بری می‌رسد! دیگه نمی‌دونم چی بگم!! عاشق #مورچه_خوار بوده و هستم و مسلما صدای دوبلرش …لحظه به لحظه آدم‌های دوست داشتنی مان دارند می‌رن و ما کاری نمی‌تونیم بکنیم جزء ابراز تاسف !اما در حقیقت ما هم داریم می‌ریم … آهسته وخاموش #مهدی_آرین_نژاد #روحش_شاد