• وقتی یک چیزی «شجره خبیثه» است، یعنی شما اگر به پای اون حتا اگر گواراترین آب رو هم بریزی یاعقیمه یا میوه‌ی گندیده میده. آقای علیزاده! حالا از منوتو انتظار نداشتی که برای شنیده نشدن حرفات برات حاشیه نسازه؟!