• گلستانه درباره سابقه بیماری این بازیگر نیز توضیح داد:ایشان هیچ بیماری قبلی نداشتند و صحیح و سلامت بودند و در تمام جلسات دورخوانی حضور داشتند. جزئیات بیشتر در #خبرآنلاین : https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۴۵۸۲