• محمدرضا بادامچی   Badamchi_Media@

    1397/06/23 ساعت 19:35

    به‌زودی با ابلاغ رییس‌جمهور، اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان الزامی می‌شود و جز مواردی که در نص قانون تصریح شده، هیچکس مستثنی نخواهد بود. همه #بازنشسته‌ها باید صندلی‌ها را رها کنند و فرصت را به جوان‌ها بدهند. #مصلحت‌سازی‌ و‌ تلاش‌ برای #دور_زدن_قانون، غیرممکن است.