• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/06/22 ساعت 20:44

    ۴_روایت #محمود_صادقی از عضویت غیرعادی #بورسیه_های_غیر_قانونی در هیات علمی دانشگاه‌ها:فردی از افراد بورسیه شده به عنوان استاد برای دانشگاه تعیین شده خواستار این است که درمقطع دکتری تدریس کندکه برای مدرس تازه ورود نشدنی است. این به سخره گرفتن دانش و سیستم آموزش عالی است. /خانه ملت