• انتصاب #سیف؛ به مشاورت رییس جمهور؛ معنی‌اش؛ تایید پاک‌دستی و سلامت نفس اوست؛ و جنبه‌ی حمایتی دارد؛ بیاد ندارم این دولت از کسی حمایت این‌چنینی کرده باشد. والا؛ که به گفته‌ی سیاسیون و اقتصاددانان؛ آقای #روحانی؛ حرف و مشورت کسی را گوش نمی‌کند.