• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1397/06/21 ساعت 15:17

    جزئیات افزایش هزینه #معیشت #کارگران +جدول جزئیات اقلام مصرفی مواد غذایی یک خانوار کارگری که در کمیته دستمزد شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت اعلام شد. این اقلام شامل۱۳ قلم کالا بوده و هزینه مصرف روزانه هر نفر ۹ هزار و ۱۸۳ تومان تعیین شد.