• امير كاكايي   amiir_ka@

    1397/06/21 ساعت 08:48

    شفافیت سیاستهای #مالیاتی در حال حاضر به مثابه جراحی اقتصادی است اما در شرایطی که دولت میتواند با افزایش اعتماد عمومی از تبدیل #ریال به #ارز و #طلا جلوگیری کند، قصد اخذ مالیات از سپردههای بانکی و ثبت نام کنندگان #سکه را دارد؛ این اتفاق مشوقی برای تبدیل ریال به ارز و طلا خواهد شد.