• ناظم مدرسه غرب تهران یادتونه که به چند نفراز دانش آموزان تعرض کرد حالا از دو پدر دانش آموز شکایت کرده پدر یکی از دانش آموزان گفته آموزش و پرورش وعده‌اش راعملی نکرده نه مدیر آن و نه مدرسه فعالیتشان معلق نشده و به کارشان ادامه میدهند حتی مجوز راه‌اندازی پیش‌دبستانی هم گرفته‌اند