• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/06/20 ساعت 17:29

    از زمانی که دریدگی در کلام و وقاحت در ادبیات نشانه‌ی امروزی و به اصطلاح کول بودن شد، فحش دادن جای نقد صحیح را گرفت.تو همین اهالی فرهنگ و ادب بسیار دیدم که میگم ! تن ندادن به چنین ادبیاتی به عقب ماندگی تفسیر می‌شود.بیزارم از این ادبیات رایج و‌ مدشده مستهجن! بعد نگران ه کسره ایم!