• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/20 ساعت 11:54

    جعفرزاده ایمن‌آبادی:#حقوق کارمندان توان پرداخت‌ حداقل‌های زندگی را ندارد/میان حقوق و #دستمزد مجموعه کارمندان #دولت شکاف وجود دارد/#شکاف_طبقاتی پرداخت حقوق به پرسنل وزارت بهداشت و درمان بعضا به ۳۰ برابر هم رسیده/ارزش پول ملی کشورمان ۶۰درصد افت داشته است http://tn.ai/۱۸۲۵۸۰۱