• ⁠⁣⁣⁣۱۷ عضو شورای برنامه‌ریزی جشنواره‌های استارتاپی ITE ۲۰۱۸ برگزیده شدند

    ⁣با حکم محمدمراد بیات مدیرعامل #مرکزفابا و دبیر کل رویداد #تراکنش ایران، ۱۷ نفر از فعالان حوزه استارتاپی کشور به عنوان شورای برنامه‌ریزی جشنواره استارتاپی این رویداد انتخاب شدند
    ⁣ @TechRasaFarsi