• این شورا وظیفه برنامه‌ریزی جهت برگزاری دومین جشنواره بزرگ فین‌تک ایران و جشنواره استارتاپی شهر هوشمند در چهارمین #نمایشگاه #تراکنش ایران (ITE ۲۰۱۸) را برعهده دارد. چهارمین دوره نمایشگاه تراکنش ایران امسال از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه در مجتمع نمایشگاهی شهر تهران برگزار می‌شود