• براساس پژوهش جدید گروهی از متخصصان #امنیت، چندین اپلیکیشن محبوب #iOS #اپل به‌صورت مخفی، داده‌های مکانی ده‌ها میلیون کاربر را با بنگاه‌های درآمدزایی شخص‌ثالث به‌اشتراک می‌گذارند. ASKfm, Perfect۳۶۵, Sense۳۶۰ و Cuebiq از اپلیکیشن‌های مطرح در این فهرست هستند. https://goo.gl/QZVaiX