• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/06/17 ساعت 22:30

    در اقتصاد با حرف‌هایی نظیر اینکه ما راهی نداریم و باید به سرمایه‌داری جهانی و یا به قول خودشان نظام جهانی بپیوندیم، یک طبقه سرمایه‌داری #سکولار در ایران به وجود آوردند، در فرهنگ نیز همین اقدامات را در قالب جنگ نرم و شیوه‌های تهاجم‌فرهنگی جلو می‌برند. #عمران_کرمان