• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/06/17 ساعت 11:00

    ریشه مشکلات اقتصادی امروز کشور در دو محور فشارهای آمریکا و مشکلات داخلی است. راه عبور از مشکلات داخلی #شفاف_سازی و اجرای دولت الکترونیکی است. چرا باید ارز ناشی از صادرات دولتی‌ها و خصولتی‌ها دیر به دست واردکنندگان برسد؟ صحبتهای امروز @Rouhani_ir حجّت را بر همه دستگاهها تمام کرد