• کنسولگری ایران در #بصره را به آتش می‌کشند؛ تا ایران را به عصبانی کنند؛.. ایرانی‌ها را علیه عراقی‌ها؛ تحریک می‌کنند که در مشهد … جنگ شیعه-سنی که در عراق شکست خورد؛ دوباره سناریوی عرب-عجم علم می‌کنند … نمی‌خواهند بگذارند دو ملت؛ آرام باشند؛.. اما نمی‌دانند: حُب #الحسین_یجمعنا