• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/16 ساعت 13:55

    #اژه‌ای:علت دیگر مشکلات، #فساد_اقتصادی ازجایگاه‌های مختلف وازافراد مختلف وانسان‌های فرصت‌طلب وسودجو وخدای‌ناکرده عامل دشمن است/علت دیگر این مشکلات،کم‌کاری وبی‌انگیزیگی برخی از #مدیران دررده‌های مختلف است.امروزنیازبه مدیران باجرات،جسارت و #روحیه_جهادی وتلاش مضاعف وانگیزه قوی داریم