• گزارشی منتشر شده از عجیب‌ترین شغل‌‌های که در ایران باب شده‌اند!یکی از این شغلها پیچیدن عمامه به زیباترین شکل است مبلغ بستن عمامه از ۴۵ تومان شروع می‌شود و نسبت به مدلی که انتخاب کنید قیمت این کار تا ۸۰ تومان هم اضافه می‌شود.. منبع فرهیختگان