• شهربانو امانی   shrbamani@

    1397/06/15 ساعت 22:36

    آزادی وآزادگی شاخص مهم نمایندگی مردم در خانه ملت است،این ۲۰ نماینده با اعتراض خود حد خانه ملت را تنزل می‌دهند. بگذارید صدای حداقلی مردم شنیده شود.درخواست استفاده از ظرفیت قانون اساسی، اصل ۵۹ و مراجعه به آرای مردم چه جای شکایتی دارد اگر مردم را صاحب کشور میدانیم؟ #سلحشوری #حیدری