• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/06/15 ساعت 20:21

    #پوشک و میشه یکاریش کرد،. با گرونی و تورم میشه ساخت اما نایاب شدن #دارو رو واقعا نمیشه تحمل کرد! ‌ای کاش هرچی میشه حداقل دارو تو کشور نایاب نشه