• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/15 ساعت 11:01

    از ۹ عضو شورای شهر #بابل، ‌۵ عضو به علت تخلفات اقتصادی دستگیر شدند که نخستین جلسه رسیدگی به موارد مطروحه اعضای شورا در یکی از شعبات دادگاه کیفری استان امروز برگزار و در این جلسه پنج عضو #شورای_شهر حضور داشتند