• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/06/15 ساعت 18:34

    دوستی لینکی از اثر فاخر آقای همایون شجریان با نام #ایران_من برایم فرستاد. شایسته نیست کسی که با همه هنر و وجود اثری ماندگار برای ایران خوانده، اینگونه مورد بی‌مهری توزیع غیرمجاز محصول قرار گیرد. گوش دادم اما همان زمان یک نسخه آنلاین خریداری کردم تا از این کار حمایت کرده باشم