• عده‌ای مدت زمانی است که در هر خرید گوش مردم را میبرند، حتی با #پوشک هم میبرند و دل مسئولی به درد نمی‌آید و فرمانی برای پیگیری صادر نمیکند،سخنرانان هم قول پیگیری نمی‌دهند، ولی حالا شاید بخاطر گوش بریده این نوجوان مظلوم کاری بکنند، امید واریم.