• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/06/14 ساعت 16:45

    #محمدباقرقالیباف در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید: کجای دنیا این گونه است که افراد در هر سطحی هر حرفی بخواهند بگویند، حتی برخی تهمت می‌زنند و دروغ می‌گویند به گونه‌ای که به نظر می‌رسد گاهی آزادی در ایران به هرج و مرج نزدیک می‌شود