• تو این وضعیت خطیرگرونی #دلار و #پوشک، می‌خوام با یه شاخص مهم اقتصادی که بانک مرکزی #امریکا برای سنجش وضعیت #اقتصاد ازش استفاده می‌کنه، آشناتون کنم. شاخص MUI یا «میزان فروش لباس زیر مردانه». بلکه دستتون بیاد گرونی تا کجاها می‌تونه پیش بره! منبع: #متمم https://motamem.org/٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۸٪B۵-٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳-٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷/ …