• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/06/13 ساعت 12:29

    در حالیکه خبرگان برای بررسی وضعیت نگران کننده معیشتی مردم تشکیل جلسه داده، در اقدامی کم نظیر یک مقام ارشد دولتی خیلی خسته قید #استخر و جکوزی رو زد و برای بازدیدی نمایشی به عسلویه #فرار کرد!