• مجید انصاری:پیش از انقلاب #مداحی در کشور ما یک شغل و حرفه نبود بلکه افراد مختلف به واسطه علاقه به اهل بیت (ع) و صدای خوشی که داشتند، در کنار حرفه خود در مجالس مذهبی به ساحت مقدس ائمه عرض ادب میکردند. متاسفانه در سال‌های اخیر #مداحی تبدیل به یک بیزینس پر سود شده است