• هر روز خبر بد هر روز اتفاق تلخ همکارم خانواده‌اش در شهرستان زندگی می‌کنند میگه در آنجا نوار بهداشتی برای خانم‌ها پیدا نمیشه و در روستاها خیلی زن‌ها به مشکل برخوردند پوشک هم نیست وضعیت اما بحرانی نیست