• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1397/06/12 ساعت 14:38

    نگاهی که معتقد است بدون #غرب و اروپا نمی‌توان زندگی کرد، درست نیست اما متاسفانه دولت #روحانی به این مسئله اعتقاد دارد. امیدی به حل برجام و مسائل اقتصادی توسط اروپایی‌ها نیست.