• ماجرای عروسی کودک ۹ ساله داماد افغان ۲۷ سال بزرگتر بوده معاون دادستان مشهد : با خانواده دختر و پسر اتمام حجت کردیم که تا صبح از عروس محافظت کنند تا دادگاه بتواند صیغه را باطل کند