• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/12 ساعت 10:47

    تعطیلی #کارخانه تولید #الیاف و اسفنج #شیروان/ کارخانه تولید الیاف و اسفنج شیروان که از سال ۱۳۴۳ تاسیس شده بود و سالها به عنوان بزرگترین واحد تولیدی الیاف شرق کشور با نام الیاف خراسان فعالیت می‌کرد، از ۱۰ سال پیش در سراشیبی سقوط افتاد http://tn.ai/۱۸۱۱۰۰۸