• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/06/12 ساعت 11:40

    زمان جنگ تو بازی‌های کودکانه می‌گفتیم: نه شن داریم، نه ماسه/مرگ بر #فرانسه! نه تاید داریم، نه ریکا/مرگ بر #آمریکا! اینکه ما ماسه نداشتیم چه ربطی به فرانسه داشت مهم نبود، مهم این بود که قافیه داشت! حالا با #پوشک چه شعاری بسازیم؟