• کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

    1397/06/11 ساعت 10:06

    نمایشگاه«قومیت و هویت ملی»به مناسبت سیزدهم شهریور؛روزمردم‌شناسی در موزه میراث مکتوب ومستند ایران باحضور غرفه هایی بابیش از ۲۰نوع پوشاک ایرانی وصنایع دستی واجرای موسیقی نواحی ازشمال خراسان،آذری وگیلکی وهمچنین نشست‌های مردم‌شناسی واقع درسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران برگزارمی‌شود