• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/06/10 ساعت 22:04

    فضای #دموکراسی لیبرالی غربی به گونه‌ای است که امکان به وجود آمدن اراده عمومی را ندارد اما میشل فوکو زمانی که در دوران #انقلاب به #ایران آمد می‌گوید در خیابان‌های تهران مفهوم گمشده اراده عمومی را دیدم.