• پروانه مافی   ParvanehMafi@

    1397/06/07 ساعت 08:18

    امروز و در شرایطی که همگان انتظار داشتند رییس جمهور @Rouhani_ir بی پرده از ریشه‌های مشکلات #کشور و دلایل اصلی شرایط نابسامان #اقتصادی سخن بگوید، چیزی جز تکرار مکررات حاصل نشد. بیم از آن روزی که #صبر مصلحت نمایانه #دولت، سرانجام کاسه #صبر از سر نجابت #مردم را لبریز کند.