• غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی   Jafarzadeh_ir@

    1397/06/07 ساعت 00:40

    سوال کنندگان بجای حرف زدن و دعواهای بی فایده جلسه را هوشمندانه با آرامش به پیش بردند و نهایتا کار خودشان را انجام دادند.آنها تصمیم خودشان را برای جلسه سوال از قبل گرفته بودند گوشی برای شنیدن نبود و تلاش #دکتر_روحانی برای اقناع در ایجاد وحدت هم بی فایده بود.
    #جعفرزاده_ایمن_آبادی