• #بدهی_انباشته از سال‌های گذشته از مشکلات جدی سازمان #بیمه_سلامت است و گرچه دولت تا کنون در خصوص تخصیص‌ها کمک قابل توجهی به این سازمان کرده اما بنظرم همچنان باید تلاش کنیم تا زمینه پوشش عادلانه بیمه‌ای فراهم شود. | نشست مشترک با جناب آقای موهبتی،مدیرعامل سازمان بیمه سلامت |