• امیر جدیدی   amirjadidi@

    1397/06/06 ساعت 02:05

    در بین رفقای روزنامه نگار و دوست و آشناهای غیر، بسیارند طرفدارن پرسپولیس که از باخت استقلال خوشحال شدند و لحظه گل خوردن به هوا پریدند. هر چه فکر می‌کنم نمی‌توانم تصور کنم توی ذهنشان چه می‌گذرد. البته این را هم می‌دانم که عکس ماجرا هم صادق است. #استقلال #پرسپولیس