• هدیه تهرانی   TehranyHediyeh@

    1397/06/05 ساعت 13:13

    اینها معضلاتی اند که لابد ابعادشان چون وسیع است این دولت تدبیر زورش نمیرسد صدسال کار دارد تا این ویرانیها درست شود!اما مگر چقدر مرد عاشق و مسئول در این سرزمین وجود دارد که برای فردای این خاک از خودگذشته خدمت میکنندکه نمیتوانید حفظشان کنید!چطور می‌شود به همین سادگی ازدستشان بدهیم!