• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/05 ساعت 10:59

    #پزشکیان: هر نماینده‌ای می‌خواهد دغدغه خود را در بودجه بیاورد/ کسی که منفعتی دارد نمی‌تواند خودش را محاکمه کند/ امروز #بیکاری وجود دارد این وزیر (وزیر کار) را #استیضاح کردید فکر می‌کنید وزیر بعدی مسئله کار را درست می‌کند/ ۴۰ سال بیکاری در کشور وجود دارد