• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/06/04 ساعت 17:53

    بیشتر آوارگان سوری در منطقه غرب آسیا حضور دارند، و در حدود یک میلیون هم در اروپا تعداد حضور آوارگان در کشورهای مختلف مشخص می‌باشد. منبع: مرکز پژوهش‌های PEW #Syria #Syrians #refugees #سوریا #سوریه