• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1397/06/04 ساعت 15:52

    اروپا در مواجه با ایران دنبال جایگزینی برای #سوئیفت باشد. پیمانهای چندجانبه با روسیه ترکیه و پاکستان می‌تواند نیاز به سوئیفت را برای ما برطرف کند.